veeam-4-1

رفع ایراد: انتقال فایل و بک آپ گیری با Veeam در شبکه های دارای فایروال های Signature-based

چالش: انتقال داده ها در یک اتصال که توسط یک فایروال پیشرفته حفاظت می شود امکان پذیر نیست. فایروال از یک روش شناسایی بر پایه Signature استفاده می کند. در این جا feature های مرتبط با این شناسایی ممکن است به شکل Antivirus, Anti-spyware, Intrusion prevention یا application control فعال باشند. این فرایند می تواند […]