KErio-2

مدیریت پهنای باند در Kerio Control

یکی از ویژگی‌های Kerio Control قابلیت مدیریت پهنای باند است که با تعیین قوانین و مقررات برای ترافیک درون شبکه‌ای موجب پایداری هر چه بیشتر در سرویس‌های ضروری و جلوگیری از شلوغی در شبکه می‌گردد. سیستم مدیریت پهنای باند دارای دو کارکرد اصلی است: محدود کردن پهنای باند جهت انتقال داده: این بخش برای کاهش […]