Exchange2019

رفع ایراد در MS Exchange 2019: پیام خطای Your request couldn’t be completed. Please try again in a few minutes به هنگام درخواست دسترسی Admin به EAC

نشانه ها:

سناریوی زیر را در نظر بگیرید:

  • شما در جایی کار می کنید که به طور همزمان از MS Exchange 2013 و MS Exchange 2019 در حال استفاده است.
  • شما Admin این سیستم هستید.
  • میل باکس شما بر روی Exchange Server 2013 قرار دارد.

در این سناریو نمی توانید با استفاده از Exchange Admin Center یا همان EAC پایگاه داده های Exchange Server 2019 را مدیریت کنید و با این خطا روبرو می شوید:

Your request couldn’t be completed. Please try again in a few minutes

راه حل:

برای حل این مشاله یکی از این دو روش را استفاده کنید:

  • برای دسترسی به EAC از مسیر زیر استفاده کنید. در این مسیر با استفاده از اکانت Admin مربوط به Exchange Server 2013 وارد شوید.

https://<Exchange Server 2019>/ecp/?ExchClientVer=15.2

  • راه حل بعدی انتقال میل باکس Administrator به Exchange Server 2019 و استفاده از آدرس زیر خواهد بود:

https://<Exchange 2019 Server>/ecp

منبع:

https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/troubleshoot/admin-center/can’t-manage-ex19-database-eac

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *